Ninja Bag Navy

Photo 4-7-2016, 14 39 26.jpg
Photo 4-7-2016, 14 39 26.jpg

Ninja Bag Navy

390.00

Ninja Bag 忍者隨行小袋

「輕裝上陣,來去如風」

海軍色帆布皮革手製袋 附忍帖攀山扣 (隨機色彩)

18cm(W) x 13cm(H)

製作時間: 兩星期

Quantity:
Add To Cart