Ninja Karabiner

Photo 11-7-2017, 16 29 08.jpg
Photo 30-10-2017, 16 40 52.jpg
Photo 4-7-2017, 16 39 43.jpg
Photo 11-7-2017, 16 34 22.jpg
Photo 1-6-2017, 16 33 36.jpg
Photo 1-6-2017, 16 35 25.jpg
Photo 19-10-2016, 16 40 45.jpg
Photo 15-8-2016, 17 34 04.jpg
Photo 11-7-2017, 16 29 08.jpg
Photo 30-10-2017, 16 40 52.jpg
Photo 4-7-2017, 16 39 43.jpg
Photo 11-7-2017, 16 34 22.jpg
Photo 1-6-2017, 16 33 36.jpg
Photo 1-6-2017, 16 35 25.jpg
Photo 19-10-2016, 16 40 45.jpg
Photo 15-8-2016, 17 34 04.jpg

Ninja Karabiner

90.00

Ninja Karabiner 忍帖攀山扣

「冒險者們之同伴標記」

Ninja Karabiner忍帖攀山扣是一款屬於同伴、友情的冒險裝備。把攀山扣扣在最親密的同伴,還有旅程中那些想要感謝的同伴他們日常背包上。儘管不能一直伴在身邊,甚至以後大家或會相隔很遠很遠,心也會和小作品一起時刻守護對方。

陪伴,就是最長情的告白。

‧ 設計師精選攀山繩及色線色彩
‧ 鋁合金製鍍紅銅攀山扣

可以下單時備註特別想要的色彩和要求 :-)

Quantity:
Add To Cart